آشنایی با تمامی خطوط راهنمایی و رانندگی

هنرجو برای شرکت در آزمون آیین نامه پایه سوم باید با تمام علائم، تابلو ها و علائم راهنمایی و رانندگی آشنا باشد. برای همین باید کاملا به مطالب ارائه شده در کتاب آیین نامه مسلط باشد.

بخشی از سوالات آزمون آیین نامه به خط کشی های راهنمایی و رانندگی مربوط می شود. خط کشی راه ها به دو صورت طولی و عرضی تقسیم بندی می شود و وظیفه منظم کردن حرکت وسایل نقلیه، آگاه ساختن، هدایت و اخطار به استفاده کنندگان از شبکه معابر را بر عهده دارد. در ادامه به معرفی انواع خطوط راهنمایی و رانندگی می پردازیم.

معرفی خطوط طولی در رانندگی

خطوط طولی در امتداد طول راه کشیده می شوند که شامل موارد زیر هستند:

آشنایی با خطوط طولی راهنمایی و رانندگی

خط طولی ممتد

رانندگان نباید به هیچ وجه از روی این خط عبور کنند. خطوط طولی ممتد در حاشیه راه ها و در وسط جاده های دو طرفه کشیده می شوند. گاهی دو خط ممتد به صورت موازی و در کنار هم کشیده می شوند که معنای تاکید بیشتر را به همراه دارد.

خط مقطع یا بریده بریده

از این خطوط برای تفکیک بزرگراه ها به منظور هدایت خودرو ها استفاده می شود. بر خلاف خطوط ممتد سبقت گرفتن و تغییر خط حرکت بر روی این خطوط مجاز است و با رعایت شرایط دور زدن، گردش از روی این خطوط با در نظر گرفتن احتیاط کامل بلامانع است.

خط ممتد و مقطع ترکیبی

در مواجهه با این خطوط، رانندگانی که در سمت خط ممتد قرار دارند اجازه سبقت و یا گردش و عبور از روی خطوط را ندارند. اما رانندگان لاین مقابل (سمت خطوط مقطع) می توانند با رعایت احتیاط کامل سبقت گرفته و یا گردش کنند.

خطوط هاشور

خطوط هاشور به معنای وجود موانع بر سر راه هستند. این خطوط باید به نحوی کشیده شوند که ترافیک را از کنار مانع هدایت کنند.

خطوط راهنمایی و رانندگی

خطوط زیگزاگ

خطوط زیگزاگ زرد رنگ کشیده می شوند و در حاشیه راه های متصل به پیاده رو وجود دارند. عبور از این خطوط و توقف روی آن ها ممنوع است.

معرفی خطوط عرضی در رانندگی

اینگونه خط ها در عرض شبکه راه ها کشیده شده که شامل موارد زیر است:

خط کشی عبور پیاده

در ورودی تقاطع ها و یا در محلی مشخص در مسیر کشیده می شود. عابر پیاده مجاز است تنها از این خطوط برای عبور از عرض راه استفاده کند.

خطوط راهنمایی و رانندگی

خط ممتد ایست

این خطوط معمولا در تقاطع ها کشیده می شوند. رانندگان در برخورد با خط ممتد ایست باید پشت آن توقف کامل کنند.

خطوط توقف منقطع

به مانند خط ممتد ایست، معمولا در تقاطع ها مشاهد می شوند و رانندگان موظفند با مشاهد این خطوط از سرعت خود کاسته و با احتیاط کامل و رعایت حق تقدم وارد مسیر اصلی شوند. در صورت لزوم باید توقف کامل در دستور کار رانندگان قرار گیرد.

خطوط شطرنجی

این خطوط که به رنگ زرد و سیاه کشیده می شوند، در زمانی کاربرد دارند که تراکم وسایل نقلیه در یک تقاطع زیاد است. در این شرایط رانندگان باید پشت خطوط شطرنجی توقف کرده تا مسیر حرکت برای سایر خودرو باز نگه داشته شود.

سایر خطوط راهنمایی و رانندگی شامل چه مواردی است؟

علاوه بر موارد ذکر شده خطوط دیگری نیز برای کمک به رانندگان و عابران پیاده طراحی شده که در ادامه به معرفی آن ها می پردازیم:

متن جایگزین تصویر: فلش ها

  • فلش ها: از فلش ها برای راهنمایی کردن رانندگان در طول مسیر استفاده می شود و تبعیت کردن از ان ها الزامی است.
  • خطوط اضطرار: این خطوط برای عبور وسایل امدادی در حاشیه آزاد راه ها، بزرگراه ها و تونل ها طراحی می شود. حرکت کردن بر روی خطوط اضطرار برای سایر وسایل نقلیه ممنوع است.
  • خط تغییر سرعت: نوعی خط عبور که خودرو های ورودی به مسیر اصلی و یا خروجی از آن می توانند در طول ان، سرعت خود را با جریان ترافیک هماهنگ کنند.
  • خط عبور: بخشی از مسیر که از سمت راست به چپ شماره گذاری شده و به عبور یک ستون وسیله نقلیه اختصاص داد. حرکت بین خطوط در معابر شهری و غیر شهری الزامی است.
  • خط عبور دوچرخه: مسیر ویژه عبور دوچرخه که در سطح معبر با خط کشی و رنگ حدود ان مشخص می گردد.

خطوط مختلف راهنمایی و رانندگی در جاده ها

  • خط کمکی: خط عبوری که به منظور تغییر سرعت، گردش و یا افزایش ظرفیت مسیر، در کنار خط عبور کشیده می شود.
  • خط ویژه: مسیری که با رنگ متفاوت نسبت به سایر خطوط مشخص می شود و برای عبور و مرور وسایل نقلیه به خصوصی مورد استفاده قرار می گیرد.
  • نوشته ها: معمولا به صورت عرضی و برای آگاهی رانندگان بر روی زمین کلماتی نوشته می شود.
  • خطوط ایستگاه های وسایل نقلیه: مخصوص وسایل نقلیه هستند و توقف بر روی ان ها ممنوع است.
  • خطوط پارک خودرو: به شکل عمودی، افقی و یا مورب طراحی می شوند

نسبت به خطوط راهنمایی و رانندگی بی تفاوت نباشید

در این مقاله به معرفی انواع خط کشی هایی که در طول رانندگی با آن برخورد می کنید پرداخته شد. توجه به این خطوط و رعایت نکات مرتبط با آن ها، به حفظ امنیت سرنشینان خودرو و سایر وسایل نقلیه در طول مسیر کمک می کند. ضمنا بخش قابل توجهی از سوالات آزمون آیین نامه به این قوانین مرتبط است. در پایان ییشنهاد می کنیم برای شرکت در دوره های آموزش خصوصی رانندگی با شماره های اعلام شده در سایت نیم کلاج تماس حاصل کنید.

دیدگاه خود را ارسال کنید

09128923228