حرکت بین خطوط در معابر شهری

هنرجویی که به مرحله رانندگی و حرکت کردن با خودرو در خیابان‌های شهر رسیده باشد نبایست هیچ گونه مشکلی در زمینه کنترل خودرو تسلط به گاز، کلاج، ترمز، فرمان، دنده و همچنین راهنما و آینه‌ها داشته باشد در غیر این صورت هنوز آماده چنین تمرینی نمی‌باشد.

پیش از انجام تمرینات حرکت در معابر شهری آگاهی داشتن از قوانین و مقرارت راهنمایی و رانندگی و عمل نمودن به آن هنگام رانندگی باعث جلوگیری از ایجاد خطر و حوادث ناگواری می‌گردد.

جای‌گیری درست در راه و حرکت در بین خطوط

به فاصله میان دو خط کشی سفید لاین گفته می‌شود.

ساده‌ترین راه برای جای‌گیری درست حرکت منظم در لاین و بین خطوط می‌باشد.

جابه‌جایی از یک لاین به لاین دیگر

چون جابه‌جایی از یک لاین به لاین دیگر به صورت یکباره و سریع باعث تصادفات ناگوار می‌گردد بهترین روش برای جابه‌جایی حرکت اریب و با زاویه کم با ترتیب زیر می‌باشد:

۱-ابتدا راهنمای سمت مورد نظر را روشن می‌گردد.

۲-به آینه آن سمت نگاه کرده و برای پوشش نقاط کور آینه سر راننده به سمت مورد نظر برگردانده می‌شود.

۳-پس از اطمینان از عدم وجود خطر به صورت اریب و با زاویه کم به سمت لاین مورد نظر تغییر لاین می‌دهیم.

سرعت مناسب با توجه به شرایط ترافیک

سرعت در هنگام رانندگی نبایست آنقدر زیاد باشد که از ترس برخورد با خودرو جلویی ناچار به استفاده از ترمز شدید شد ، و نبایست بسیار کند حرکت کرد که آن هم سبب تصادف گردد.

بهترین سرعت در حرکت استفاده از سرعت‌های مطمئنه می‌باشد.

توجه به تابلوهای راهنمایی و رانندگی و سرعت‌های توصیه شده بهترین راه برای رسیدن به سرعت مناسب با توجه بعه شرایط ترافیک می‌باشد.

توضیح: هنگامی که خط‌کشی لاین‌ها به صورت ممتد کشیده شده باشد نمی‌توان تغییر لاین انجام داد و از روی خط ممتد عبور کرد.

رعایت فاصله عرضی مناسب

رعایت فاصله عرضی به دو صورت می‌باشد.

۱-رعایت فاصله عرضی هنگام انجام پارک دوبل، که در هنگام پارک دوبل انجام دادن بایستی به اندازه ۵۰ سانت یا یم دست فاصله با خودروی کناری فاصله در نظر گرفت.

۲-رعایت فاصله عرضی مناسب هنگام حرکت در معابر شهری، هنگام حرکت در معابر شهری بهترین راه برای رعایت فاصله عرضی مناسب حرکت در میان خطوط و در وسط لاین است و در معابر کم عرض نیز به اندازه باز شدن ین درب با وسیله‌ای که در لاین اول توقف نموده فاصله وجود داشته باشد. گرچه در پشت فرمان آن وسیله کسی هم نباشد، بایستی فاصله عرضی مناسب در نظر گرفته شود و در صورتی که امکان رعایت فاصله عرضی مناسب نباشد، آن محل یک محوطه خطر حساب می‌گردد و باید لمس ترمز انجام گردد و با سرعت کم و با دقت از آن محل عبور کرد.

رعایت فاصله طولی مناسب

هنگام حرکت در معابر شهری بایستی به رعایت فاصله طولی مناسب توجه کرد. رعایت فاصله طولی یکی از عوامل مهم در کاهش تصادفات دورن شهری می‌باشد و در راه‌بندان‌ها تا جایی به خودروی جلویی می‌توان نزدیک شد که دست کم لاستیک عقب آن دیده شود و در شب فاصله طولی بدلیل کاهش دید بیشتر نیز می‌باشد و این کاهش دید سبب کمتر شدن زمان رویت خطر می‌شود.

در هوای بارانی و برفی به ویژه در معابر پوشیده از برف و بخبندان فاصله طولی نسبت به وسیله نقلیه جلویی به مراتب بیشتر از موارد عادی است.

دیدگاه خود را ارسال کنید

09128923228