بهترین حالت گرفتن فرمان

به دلایل زیر بهترین حالت گرفتن فرمان قرار گرفتن دو دست بر روی فرمان برای کنترل و حرکت در راه مستقیم ساعت ۱۰:۱۰ دقیقه است.

۱-پس از یک رانندگی طولانی مدت دست‌ها و بازوهای ما کمتر خسته می‌شوند.

۲-پس از گذشت چند ماه یا سال از رانندگی استایل بدن ما به هم نمی‌خورد.

۳-رعایت نکردن روش صحیح گرفتن فرمان در سرعت‌های بالا سبب عدم کنترل فرمان می‌گردد.

روش صحیح گرفتن فرمان

با رعایت حالت ساعت ۱۰:۱۰ دقیقه دست راننده در نیم دایره بالای فرمان قرار می‌گیرد که بهترین حالت برای گرفتن فرمان در راه مستقیم می‌باشد.

بهترین حالت گرفتن فرمان

در گردش‌ها، پیچ‌ها ، دور میدان و دور زدن‎‌، چون گرداندن فرمان به وسیله هر دو دست با هم امکان پذیر نیست بایستی دست‌ها روی فرمان و در سطح صاف آن که بدون گره است به حالت ضربدری جابجا شده و فرمان چرخانده شود.

بنابراین چون در درون فرمان چند گره اتصال برای دایره وجود دارد چرخاندن فرمان از درون آن بدلیل برخورد دست با این گره‌ها باعث خطر می‌گردد

هیچگاه از بخش پایینی فرمان برای کنترل  و هدایت خودرو استفاده نشود.

دیدگاه خود را ارسال کنید

نظرات(2)
taطاهاha
کیمیا
09128923228