آموزش حرکت لاک پشتی ( سانتی‌متری )

حرکت لاک پشتی – ( کنترل کلاج ) : حرکت دادن خودرو به صورت سانتی متری که به دقت و کنترل زیادی نیاز دارد حرکت لاک پشتی گفته می‌شود و در دنده‌های یک و دنده عقب انجام شدنی است.

اوج کنترل کلاج خودرو زمانی است که شناخت خوبی از کلاج و نقاط آن داشته باشیم.

چگونگی انجام حرکت لاک‌پشتی ( سانتی‌متری ):

۱-هدف از حرکت لاک‌پشتی به کنترل در آوردن سرعت حرکت خودرو در آغاز حرکت روبه جلو و یا عقب می‌باشد.

۲-برای انجام کلاج تا نقطه صفر ( پایین‌ترین نقطه ) گرفته شده و دنده خودرو به یک جاگذاری می‌گردد.

۳-کمی گاز به صورت ثابت داده می‌شود.

۴-پدال کلاج از نقطه صفر آرام آرام تا نقطه یک حرکت بالا آورده می‌شود. به گونه‌ای که سرعت حرکت خودرو با سرعت لاک‌پشتی با هم یکی شود و به صورت سانتی‌متر حرکت انجام گردد

۵-هر زمانی که حس شد سرعت خودرو از سرعت لاک‌پشت بیشتر شده بدون اینکه گاز قطع گردد گلاج دوباره به نقطه صفر پایین برده می‌شود. پایین بردن کلاج در این حالت خودرو را به وضعیت ایست می‌برد.

۶-این شیوه حرکت کردن که با کنترل شدید کلاج همراه است و همواره کلاج در نقطه‌های صفر و یک جابه‌جا می‌شود. باعث حرکت لاک‌پشتی یا سانتی‌متری می‌گردد، زیرا سرعت خودرو از سرعت لاک‌پشتی بیشتر نمی‌شود.

۷-حرکت لاک‌پشتی بیانگر اوج کنترل کلاج است و در این نوع حرکت با نقطه ۲ و ۳ کلاج هیچ ارتباطی وجود ندارد.

حرکت لاک‌پشتی در سرازیری

در این نوع حرکت کلاج تا نقطه صفر پایین برده می‌شود و کنترل کننده سرعت خودرو ترمز می‌باشد.

حرکت لاک‌پشتی در دنده عقب

برای حرکت لاک‌پشتی در دنده عقب بایستی گاز ثابت باشد و کلاج میان نقطه صفر و یک حرکت جابه‌جا شود، همانند همان حالت روبه جلو می‌باشد و کنترل خودرو بلا کلاج است.

توازن گاز و کلاج در حرکت لاک پشتی

هنگام حرکت لاک‌پشتی چهار نکته کلیدی سبب عدم توازن در گاز و کلاج می‌گردد.

این چهار نکته عبارتند از :

۱-حرکت نداشتن خودرو

۲-لرزش خودرو

۳-شتاب ناگهانی خودرو

۴-حرکت لاک‌پشتی در سراز

حرکت نداشتن خودرو : (نکته کلیدی اول )

هنگامی که کلاج خودروتا انتها گرفته شده و دسته دنده درون دنده یک قرار دارد و کمی گاز هم داده می‌شود ، ولی خودرو حرکتی ندارد، به این دلیل  است که کلاج خودرو هنوز به نقطه یک حرکت ترسیده است. بدون قطع گاز بالا آوردن میلی‌متری کلاج حرکت انجام می‌شود.

لرزش خودرو : ( نکته  کلیدی دوم )

هنگامی انجام حرکت لاک‌پشتی خودرو ناگهان با لرزش روبرو می‌شود، که در صورت ادامه خودرو خاموش می‌شود. این لرزش نشان دهنده نبود حضور گاز می‌باشد ف به عبارت ساده‌تر هنگام انجام حرکت لاک‌پشتی لرزش یعنی اینکه گاز و کلاج باهم هماهنگ نیستند .

شتاب ناگهانی خودرو : ( نکته کلیدی سوم )

هنگام انجام حرکت لاک‌پشتی خودرو آرام آرام یا به صورت ناگهانی سرعتش از حالت سانتی‌متری و لاک‌پشتی بیشتر شده و شتاب می‌گیرد، این حالت نشان دهنده بالاتر بودن کلاج از نقطه یک حرکت می‌باشد ف که بدون قطع کردن گاز کلاج به صورت میلی‌متری کمی به پایین برده می‌شود.

حرکت لاک‌پشتی در سرازیری : ( نکته کلیدی چهارم )

برای حرکت در سرازیری‌ها به صورت لاک‌پشتی بایستی ابتدا کلاج تا انتها گرفته شود و دسته دنده درون دنده یک و یا عقب ( برابرنیاز ) دنده گذاری می‌شودف در این حالت کلاج که در نقطه صفر پایین نگه داشته شده تنها به وسیله ترمز کار کنترل و هدایت خودرو به صورت حرکت سانتی‌متری انجام می‌گردد.

برای حرکت دادن خودرو ابتدا حرکت لاک‌پشتی و سپس حرکت به صورت خرچنگی انجام می‌گیرد.

موارد کاربرد حرکت لاک‌پشتی

۱-بیرون آمدن از پارک

۲-پارک کردن خودرو  در حیاط خانه یا پارکینگ و بیرون آوردن

۳-دور زدن یک فرمان یا  دور زدن دو فرمان

۴-پارک کردن دوبل و یا هر جایی که نیاز به کنترل حرکت خودرو باشد.

دیدگاه خود را ارسال کنید

نظرات(14)
خدیجه
مرضیه
رايا
سجاد
    مهندس مکانیک
لیلا
علی
بهار
صالحی
مهرشاد
مریم
سمیه
سعید احمدی
    webadmin
09128923228