نظرات هنرجویان

فعالیت نیم کلاج طی ۳ سال گذشته در زمینه آموزش خصوصی رانندگی با بازخورد بسیار عالی از جانب هنرجویان مواجه شده است. بیشتر افراد پس از کسب گواهینامه زمان زیادی تا رانندگی با خودروی شخصی خود فاصله دارند. همین فاصله موجب میشود اعتماد به نفس خود را از دست بدهند و یا تکنیک های مهم را فراموش کنند.
آموزش خصوصی رانندگی به شما امکان میدهد تا ابتدا بر ترس خود غلبه کنید و سپس تکنیک های پیشرفته برای کنترل خودرو و رانندگی در شرایط گوناگون را بیاموزید. مابه شما امکان میدهیم تا رانندگی را با خودروی شخصی خود و تحت نظر مربیان حرفه ای بیاموزید.

نظرات هنرجویان در مورد آموزش خصوصی رانندگی

در این بخش نمونه هایی از نظرات هنرجویان نیم کلاج و تجربیات آنها که در صفحه اینستاگرام نیم کلاج منتشر کرده اند را مشاهده میکنید

09128923228