یادگیری تابلو ها و علایم رانندگی

یادگیری و شناخت تابلو ها و علایم رانندگی تاثیر بالایی بر رانندگی شما و استفاده مناسب از مهارت های رانندگی خواهد داشت. در این بخش به معرفی تابلوهای اصلی و علایم رانندگی پرداخته و مفهوم هرکدام را به شما آموزش خواهیم داد.

تابلو های اخباری

تابلو های انتظامی

خیابان یک طرفه

تابلوهای اخطاری

09128923228