thank you

پیام شما با موفقیت ارسال شد

آشنایی با تابلو ها و قوانین

آشنایی با تابلو ها و قوانین

در حین آموزش رانندگی در گروه آموزشی نیم کلاج، قوانین حق تقدم، تابلو ها و علایم رانندگی توسط مربیان به شما معرفی خواهد شد.

رانندگی در ساعات پر ترافیک

رانندگی در ساعات پر ترافیک

کلاس های آموزشگاهی معمولا در مکان های خلوت انجام میشود ولی در آموزش رانندگی خصوصی شما در ساعات و محله های پرترافیک آموزش خواهید دید.

رانندگی در شب

رانندگی در شب

در طول آموزش های قبلی شاید کمتر برای شما میسر شده باشد که در شب رانندگی کنید، آموزش خصوصی این امکان را به راحتی برای شما فراهم میکند.

ویژه گواهینامه دارها

ویژه گواهینامه دارها

مطابق با قوانین راهنمایی و رانندگی آموزش رانندگی خصوصی تنها برای گواهینامه دارها امکان پذیر است و باید تحت نظارت مربیان با تجربه صورت پذیرد.

آموزش نکات فنی خودرو

آموزش نکات فنی خودرو

شناخت نکات فنی خودرو،بخش های مهم موتور و نحوه نگه داری صحیح از آن بخش از آموزش های مربیان هنگام آموزش خصوصی رانندگی می باشد.

رانندگی با خودروی شخصی

رانندگی با خودروی شخصی

شرکت در دوره های آموزش خصوصی رانندگی این امکان را برای شما فراهم میکند تا بخشی از آموزش ها را با خودروی شخصی خود انجام دهید.

 • نکات فنی خودرو

  1
 • کمک های اولیه

  2
 • آموزش رانندگی عملی

  3
 • آزمون علایم رانندگی

  4
 • آموزش مقدماتی

  5
loader image
 • پیچ به چپ

 • پیچ به راست

 • پیچ های پی در پی (اولین پیچ به چپ)

 • پیچ های پی در پی (اولین پیچ به راست)

 • شیب سرازیری ده درصد

 • سرازیری خطرناک

 • شیب سربالایی ده درصد

 • سربالایی خطرناک

 • جاده باریک می شود

 • راه از چپ باریک می شود