3

قبل از شرکت در کلاس های شما فکر میکردم که رانندگی من خوبه و فقط نیاز به اعتماد به نفس دارم ولی مواردی که شما به من آموزش دادید دیدم رو نسبت به رانندگی در تهران تغییر داد، بسیار متشکرم.