شما اینجا هستید: صفحه نخست آموزش رانندگی خصوصی

آموزش رانندگی خصوصی

با توجه به نیاز بسیاری از همشهریان عزیز به گذراندن دوره های آموزش رانندگی خصوصی سایت نیم کلاج با بهره گیری از مربیان باتجربه اقدام به برگزاری کلاس های آموزشی در سطح شهر تهران نموده است.

آموزش رانندگی خصوصی با خودروی شخصی

آموزش رانندگی خصوصی تهران آموزش رانندگی خصوصی تنها زیر نظر مربیان باسابقه، با حوصله و خوش اخلاق برای افراد دارای گواهینامه قابل انجام است. نزدیکان شما بدلیل نداشتن تجربه ی آموزش، مشاوران خوبی برای شما در امر آموزش نخواهند بود و بیشتر باعث کاهش اعتماد به نفس و افزایش اضطراب شما میگردند. بخش مهمی از آموزش رانندگی خصوصی با خودروی شخصی شما صورت میگیرد تا بتوانید مهارت صحیح رانندگی با آن را دریابید.

افرادی که به آموزشگاه رانندگی مراجعه میکنند، به هیچ عنوان امکان تمرین با خودروی شخصی خود تا زمان دریافت گواهینامه را ندارند ولی پس از دریافت گواهینامه و در آموزش رانندگی خصوصی، شما میتوانید مهارت ها را با خودروی خودتان فرا گیرید.

در آموزش رانندگی خصوصی چه چیزی یاد میگیریم؟

آموزش رانندگی خصوصی و تعداد جلسات آن براساس میزان مهارت و آمادگی افراد تعیین و با نظر مربیان تعیین میگردد. این دوره از دو بخش اصلی آموزش رانندگی عملی با خودروی مربی و آموزش رانندگی با خودروی شخصی شما تشکیل شده است.
در یک دوره کامل آموزش رانندگی خصوصی شما مهارت های زیادی شامل موارد زیر را می آموزید:


  • ایست و حرکت در سطوح شیب دار (نیم کلاج)
  • دنده کشی
  • پارک دوبل و پارک کنار جدول
  • دنده عقب
  • دور یک فرمان و دور دو فرمان  • عبور از ترافیک
  • رعایت فاصله ایمنی
  • حق تقدم ها
  • شناخت تابلوها و علائم
  • رانندگی در بزرگراه ها و ….


دوره آموزش رانندگی خصوصی نیم کلاج مخصوص ساکنین تهران بوده و در حال حاضر امکان آموزش در سایر شهرها را نداریم. برای ثبت نام در کلاس ها و تعیین زمان آموزش رانندگی عملی با ما تماس بگیرید.