شما اینجا هستید: صفحه نخست یادگیری تابلو ها و علایم رانندگی

یادگیری تابلو ها و علایم رانندگی

یادگیری و شناخت تابلو ها و علایم رانندگی تاثیر بالایی بر رانندگی شما و استفاده مناسب از مهارت های رانندگی خواهد داشت. در این بخش به معرفی تابلوهای اصلی و علایم رانندگی پرداخته و مفهوم هرکدام را به شما آموزش خواهیم داد.

loader image
 • پیچ به چپ

 • پیچ به راست

 • پیچ های پی در پی (اولین پیچ به چپ)

 • پیچ های پی در پی (اولین پیچ به راست)

 • شیب سرازیری ده درصد

 • سرازیری خطرناک

 • شیب سربالایی ده درصد

 • سربالایی خطرناک

 • جاده باریک می شود

 • راه از چپ باریک می شود

 • پل متحرک

 • راه از راست باریک می شود

 • خطر سقوط در آب

 • دست انداز

 • برآمدگی

 • چاله

 • شانه خطرناک

 • راه لغزنده

 • پرتاب سنگ

 • ریزش سنگ

 • گذرگاه عابرپیاده

 • ریزش سنگ

 • گذرگاه عابر پیاده

 • عبور عابر پیاده

 • عبور اطفال

 • عبور اطفال

 • عبور دچرخه سوار

 • عبور دوچرخه سوار

 • عبور حیوانات اهلی

 • عبور حیوانات اهلی

 • عبور حیوانات وحشی

 • عبور حیوانات وحشی

 • تقاطع

 • عبور عابر پیاده

 • چراغ راهنما

 • به تابلو ایست نزدیک می شوید

 • به تابلو رعایت حق تقدم نزدیک می شوید

 • کارگران مشغول کارند

 • تقاطع

 • تقاطع

 • تقاطع

 • تقاطع

 • تقاطع

 • تقاطع

 • تقاطع

 • تقاطع

 • تقاطع فرعی و اصلی

 • تقاطع با راه آهن

 • تقاطع با راه آهن دو خطه

 • تقاطع جاده و راه آهن در 200 متری

 • تقاطع جاده و راه آهن در 300 متری

 • تقاطع جاده با راه آهن با راهبند نصب در 300 متری

 • تقاطع جاده با راه آهن بدون راهبند نصب در 300 متری

 • تقاطع مسیر قطار شهری

 • تقاطع جاده با راه آهن بدون راهبند نصب در 300 متری

 • تقاطع راه آهن بدون راهبند

 • ورود به راه اصلی از راست

 • ورود به راه اصلی از چپ

 • ورود به راه اصلی از راست

 • میدان

 • جاده دو طرفه می شود

 • تراکم ترافیک

 • تقاطع راه آهن با راهبند

 • ورود به راه اصلی از چپ

 • تقاطع جاده و راه آهن در 100 متری

 • جهت باد شدید از چپ

 • پرواز هواپیما در ارتفاع کم

 • خطر

 • پرواز هواپیما در ارتفاع کم

 • ایست

 • ایست

 • حق تقدم عبور با شماست

 • حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل است

 • خیابان اصلی

 • پایان خیابان اصلی

 • رعایت حق تقدم

 • ورود از هر طرف ممنوع

 • ورود ممنوع

 • عبور دوچرخه ممنوع

 • عبور موتورسیکلت ممنوع

 • عبور کامیون ممنوع

 • عبور موتورگازی ممنوع

 • عبور گاری ممنوع

 • عبور کامیون یدک دار ممنوع

 • عبور خودرو با یدک ممنوع

 • عبور خودرو ی کشاورزی ممنوع

 • عبور سواری ممنوع

 • عبور وسایل نقلیه با محموله ی خطرناک ممنوع

 • عبور چرخ دستی ممنوع

 • عبور پیاده ممنوع

 • عبور با عرض بیش از دو متر ممنوع

 • عبور با بار بیش از دو تن بر هر محور ممنوع

 • عبور با ارتفاع بیش از 3/5 متر ممنوع

 • عبور وسایل نقلیه با وزنن بیش از 5 تن ممنوع

 • سبقت ممنوع

 • سبقت برای کامیون ممنوع

 • سرعت بیش از 50 کیلومتر بر ساعت ممنوع

 • رعایت فاصله کمتر از 70 متر ممنوع

 • عبور کامیون با طول بیش از 10 متر ممنوع

 • عبور کلیه ی وسایل نقلیه ممنوع